Úvodní stránka » Elektrosmog

Elektromagnetický smog

S rychlým pokrokem v oblasti elektrických, elektronických a komunikačních technologií, jsme vystaveni neustále zvyšující se úrovni elektrických a magnetických polí. Každodenní používání elektrických vybavení domácností a rozmach v oblasti technologií, jako je internet, mobilní telefonní sítě a satelitní navigační systémy, je původcem elektromagnetického smogu. Úroveň elektromagnetického smogu je velmi vysoká, stokrát větší, než byla úroveň před 130 lety a neustále roste (viz připojený GRAF).

Elektrosmog a jeho "vítězné" tažení ...

Účinky škodlivých elektrických polí, lze výrazně snížit pomocí technologie

vítězná technologie

a její schopnosti, toto pole vstřebávat.

 Účinky elektromagnetického smogu (Electric & Magnetic Fields - EMF) na živý organismus

Význam deoxyribonukleové kyseliny (DNA), spočívá v jeho dlouhodobé ukládání informací, které se vztahují k stavbě, vývoji a fungování všech známých živých organismů. DNA je průběžně poškozována endogenními a exogenními faktory.

DNA má však také mechanizmus pro sebeopravování prostřednictvím enzymů. O vlivu elektromagnetických polí na DNA a chromozomové struktury, bylo již zveřejněno mnoho pojednání. Poškození DNA se může hromadit a vést k buněčné smrti rakovinou. Poškození může být také nevratné, pokud je oprava nedokončena, nebo je poškození větší, než opravné schopnosti DNA.

Nedávno bylo zveřejněno, že cyklus den-noc (cirkadiánní hodiny), hraje důležitou roli při opravě DNA, kdy tomuto procesu nebrání UV záření ze Slunce, či kyslíkové radikály. Proto je v noci DNA replikace nejrychlejší.


 

 

DOPORUČUJEME:

logo Zdravý domov